Wist je dat...

... de kledij van Lewie meestal gekocht is, maar verschillende jassen, broeken, kostuums door Remi’s vrouw Marie-Jeanne zelf gemaakt worden? Die is van opleiding immers naaister.

... DE REVUE in de zomer altijd een daguitstapje maakt?

... Marcel na vele jaren de leiding over de revuebar doorgegeven heeft aan Jeannine en Theo. En dat zij dat met veel plezier en vlotheid doen? Iedereen werkt graag met hen.

... aan een revueproductie het ganse jaar door gewerkt wordt?

... Lewie soms zo snel van kledij moet veranderen dat hij vaak 4 hemden en 3 broeken over elkaar draagt? Warm, hoor!

... Mirjam en Filip in juni 2012 de trotse ouders geworden zijn van een dochtertje Kara? De opvolging is verzekerd!

... Chantal eigenlijk van Aalst afkomstig is, maar het Looise dialect perfect beheerst? Haar vader is immers Hulstenaar van geboorte.

... er twee verschillende revues per jaar gespeeld worden? In november en in maart. (Ook met Lewie, Marie-Jeanne, Mirjam, Filip en Guy en twee andere acteurs.) Meer info? Spreek Mirjam aan of revuegroep.hmhl@telenet.be of 0497 85 11 74

... voor het vervoer van de decors en rekwisieten we de vrachtwagen van Dirk, een garçon, gebruiken?

... we sinds enkele jaren met een nieuwe decortechniek werken? Na het schilderwerk en de stickers zijn we overgeschakeld op doeken.